Pravne informacije

Spletno stran www.IzdelavaStrojev.si smo v podjetju DKPACK, Damijan Košir s.p. oblikovali z namenom, da uporabnikom posredujemo splošne informacije o naši družbi, izdelkih in storitvah.

Podjetje DKPACK, Damijan Košir s.p. bo z vso skrbnostjo pri oblikovanju vsebin na spletnih straneh poiskušla zagotavljati točnost in ažurnost zagotovljenih podatkov.

Podjetje DKPACK, Damijan Košir s.p. ne prevzema nikakršne odgovornosti o točnosti in celovitosti podatkov. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti podjetje DKPACK, Damijan Košir s.p., ne katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Spletna stran www.IzdelavaStrojev.si lahko vsebuje tudi informacije o tretjih osebah in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb. Ker DKPACK, Damijan Košir s.p. ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih straneh tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije tretjih oseb.

DKPACK, Damijan Košir s.p. si pridržuje pravico za spremembo pričujočih spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog in to brez predhodnega obvestila. DKPACK, Damijan Košir s.p. ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

DKPACK, Damijan Košir s.p. ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje spletnih strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

DKPACK, Damijan Košir s.p. izjavlja, da izkazuje popolno zavezanost pri varovanju zasebnosti vseh posredovanih podatkov.