Reklamacije, vračila in odstop od pogodbe

Reklamacije ob prevzemu pošiljke

Za škodo, ki je nastala med dostavo na vaš naslov, odgovarjajo dostavne službe. Če ste prejeli neustrezno število naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih, če je pošiljka odprta, poškodovana ali pa je dostavljeni izdelek polomljen, uničen in v ostalih podobnih primerih, se čimprej obrnite na dostavno službo, ki je izvršila dostavo. Vkolikor je le mogoče, prejeto pošiljko preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljalca oziroma najkasneje v roku in skladno z navodili dostavne službe. Še posebej bodite pozorni na blago, ki ima nalepko STEKLO, LOMLJIVO ali kaj podobnega. Kakršnokoli žvenketanje pri manipuliranju je verjetno znak za razbito vsebino. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, katerega je dostavljalec dolžan podpisati. Zaželjeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom. Na vašo željo vam bomo pri dogovoru z dostavno službo pomagali, tako da boste odškodnino prejeli v najkrajšem možnem času. V tem primeru nam pošljite kopijo prijave dostavni službi ter vse fotografije.

Vračilo izdelkov – odstop od pogodbe

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka na info@izdelavastrojev.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na info@izdelavastrojev.si, mora prejeto blago na lastne stroške vrniti na naš naslov najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Če želite izdelek vrniti na naš naslov brez predhodne odpovedi, morate izjavo o odstopu od pogodbe ali izpolnjen obrazec za vračilo blaga dodati k izdelku; zgolj vračilo izdelka ne šteje kot odstop od pogodbe. Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga (povezava do obrazca) in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka. Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo. Vračilo prejetega plačila bomo izvedli v najkrajšem možnem roku, ki ne bo daljši od 14 dni, z nakazilom na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti). V primeru odprtih terjatev, si pridržujemo pravico do izvedbe pobota skladno z Obligacijskim zakonom. Vrnjeno blago bomo pregledali. Če pri pregledu ugotovimo, da ste vrnili blago, ki je bilo uporabljeno, je poškodovano, brez dela ali celotne embalaže oziroma z drugimi pomankljivostmi, vam bomo obračunali stroške pregleda in cenitve ter druge s tem povezane stroške:

  • stroške pregleda v višini 25,00 EUR + DDV,
  • v primeru, da je originalna embalaža izdelka poškodovana ali nepopolna, najmanj 15 % vrednosti izdelka, vendar ne manj kot 50,00 EUR,
  • v primeru vidne uporabe izdelka (vidne manjše poškodbe oziroma spremembe na izdelku) najmanj 25 % vrednosti kupnine, vendar ne manj kot 80,00 EUR, oziroma več, če gre za okvare, odrgnine ali druge na izdelku trajno vidne posledice uporabe; tovrstnih poškodb, ki jih niste prijavili takoj po prevzemu izdelka in pred odstranitvijo zaščitnih folij, proizvajalci ne priznavajo kot okvaro na izdelku!

Rok plačila je tri dni od izstavitve.

Pozor!
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine pa ne vračamo.

Reklamacije izdelkov

V primerih, ko je s prejetim izdelkom karkoli narobe v taki meri, da ga želite zamenjati, ga lahko vrnete na naš naslov. Izdelki, ki jih vračate, naj bodo nerabljeni, nepoškodovani oziroma takšni kot ste jih prejeli ter v originalni embalaži, sicer vam bomo v primeru vašega vračila izdelka obračunali ustrezno odškodnino, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu blaga. Več o tem v poglavju Vračilo izdelkov. Pri vračilu obvezno priložite kopijo računa in obrazec za vračilo blaga. Če nam boste poslali izdelek brez računa in pravilno izpolnjenega obrazca za vračilo blaga, vas bomo z e-pošto zaprosili za manjkajočo dokumentacijo. Prosimo, da upoštevate, da kot datum prejema izdelka šteje datum, ko prejmemo izdelek in celotno zahtevano dokumentacijo. V primerih, ko zahtevane dokumentacije ne boste dostavili v roku 7 dni po oddaji našega obvestila, vam bomo izdelek na vaše stroške vrnili. Določila prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za vse nakupe podjetij ter drugih pravnih oseb ter za potrošnike, ki nakupa niso opravili s sklenitvijo pogodbe na daljavo in želijo odstopiti od pogodbe. Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo. Upravičenost vaše reklamacije bomo preverili ter vas v roku 8 dni obvestili o rezultatu postopka in nadaljnjih korakih.

error: